Ogólnopolskie warsztaty dla dyrygentów zespołów chóralnych


Akademia Muzyczna w Krakowie, Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie oraz Małopolski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr serdecznie zapraszają dyrygentów chóralnych do udziału.

Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z zakresu chóralistyki prof. Romuald Twardowski znakomity polski kompozytor, w którego twórczości muzyka chóralna zajmuje pierwszoplanowe miejsce. Utwory Romualda Twardowskiego znajdują się w repertuarze wielu zespołów i często wykonywane są na krajowych oraz zagranicznych estradach koncertowych. Kompozytor będąc czołową postacią Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w swojej twórczości często wykorzystuje elementy muzyki prawosławnej doskonale oddając jej charakter.
dr hab. Monika Hladikova - wybitna mezzosopranistka. Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi i studia podyplomowe w Hochschule fur Musik C M von Weber w Dreźnie. W Akademii Muzycznej w Gdańsku uzyskała tytuł doktora sztuki. Jest finalistką międzynarodowego konkursu wokalnego w Trnawie na Słowacji. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich światowej sławy śpiewaczki - Teresy Żylis-Gara. Jako ceniony trener emisji głosu prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w polskich szkołach oraz szkolenia dla chórów i zespołów wokalnych. Współpracuje z dr Aleną Tichą specjalistką od emisji głosu dzieci z Uniwersytetu Karola w Pradze, tłumacząc i prowadząc razem z nią warsztaty w Polsce.

Termin warsztatów: 10 grudnia 2017 roku
Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2017 roku
Miejsce: Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Tomasza 43

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

INFORMACJA O WARSZTATACH DO POBRANIA

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
MDK im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
lub za pośrednictwem e-maila: ewa@mdkkorczak.pl
Informacji udzielają Panie Monika Modrzejewska i Ewa Żółty tel.: (12) 647-15-25.

Program warsztatów:
- przywitanie, sprawy organizacyjne

14.00 - 15.30 - Wykład, warsztaty: Głos ludzki jako żywy nieodłączny komponent ludzkiego ciała
Prowadzenie: dr hab. Monika Hladikova. Tematem rozważań wykładowczyni będzie zespolenie w jednym działaniu różnych sposobów śpiewu w połączeniu z gamą odruchów warunkowych i bezwarunkowych organizmu wokalisty. Całość ilustrowana licznymi przykładami heterogenicznych sposobów emitowania dźwięków ludzkim głosem.

15.30 - 16.00 - przerwa kawowa

16.00 - 17.30 - wykład prof. Romualda Twardowskiego - Muzyka cerkiewna - przeszłość i teraźniejszość. Podczas wykładu kompozytor przedstawi szeroki aspekt zagadnień związanych z wykonawstwem utworów muzyki prawosławnej. Wykład zostanie bogato zilustrowany nagraniami przykładów muzycznych w wykonaniu najlepszych polskich zespołów chóralnych.

18.00 - Aula Akademii Muzycznej w Krakowie "Florianka", ul. Basztowa 8 - koncert Chóru Państwowej Akademii Muzycznej z Mińska pod dyrekcją prof. Inesy Bodiako - wybitnego białoruskiego chórmistrza, jurora licznych międzynarodowych konkursów dyrygenckich i chóralnych, członka Światowej Organizacji Chóralnej. W programie najwybitniejsze kompozycje twórców rosyjskich i białoruskich (m.in. Symfonia Chóralna W. Gavrylina - Pieriezvony). Zespół PAM z Mińska to jeden z najlepszych chórów europejskich, koncertujący na całym świecie. W ostatnim czasie występował w Szanghaju zdobywając entuzjastyczne recenzje i uznanie publiczności.

20.00 - Zakończenie warsztatów.

Informacje i warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w warsztatach
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

______________________________________

Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie zapraszają do udziału w warsztatach dla kapelmistrzów, które odbywają się co roku w okolicach grudnia.

Warsztaty prowadzą nauczyciele akademiccy krakowskiej uczelni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dyrygenckim podzielą się z uczestnikami. Jednodniowe wydarzenie zawiera w sobie zarówno wykłady dotyczące np. muzycznej interpretacji tekstów łacińskich, jak i zajęcia warsztatowe w małych grupach roboczych, na których uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi gestami dyrygenckimi czy sposobami pokazywania dynamiki artykulacji. Podczas zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość indywidualnej pracy z prowadzącymi nad swoją techniką.

W roku 2015 po raz pierwszy odbyły się dwa szkolenia: dla dyrygentów chóralnych oraz dla dyrygentów orkiestr dętych.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. Stanisław Krawczyński.

ARCHIWUM:
2015: program, Partytury utworów, plakat, zdjęcia;
2014: program warsztatów, karta zgłoszenia, plakat
2012: program warsztatów, karta zgłoszenia, plakatPlakat