Warsztaty dla Dyrygentów Chóralnych


Akademia Muzyczna w Krakowie, Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie oraz Małopolski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr serdecznie zapraszają dyrygentów chóralnych do udziału.

Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z zakresu chóralistyki prof. Rolandas Daugéla z Litwy i Jacek Sykulski - kompozytor, dyrygent chóru Poznańskiego Chóru Chłopięcego, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami spotkania. Głównym tematem tegorocznych warsztatów będzie przedstawienie zagadnień związanych z metodyką pracy z zespołami dziecięcymi.

Termin warsztatów: 10 grudnia 2016 roku
Termin zgłoszeń: 30 listopada 2016 roku
Miejsce: Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Tomasza 43

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
MDK im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
lub za pośrednictwem e-maila: ewa@mdkkorczak.pl
Informacji udzielają Panie Monika Modrzejewska i Ewa Żółty tel.: (12) 647-15-25.

Program warsztatów:
- przywitanie, sprawy organizacyjne

11.00 - 12.30 - Wykład: Chóralistyka litewska - twórczość kompozytorów (m.in. Vytautas Miškinis), zespoły chóralne i ich działalność.
Prowadzenie: prof. Rolandas Daugéla - wybitny litewski dyrygent chóralny, profesor Uniwersytetu Wielkiego Księcia Witolda w Kownie, absolwent m.in. słynnej Akademii Mozartowskiej w Salzburgu. Laureat licznych nagród na międzynarodowych konkursach, twórca i dyrektor artsytyczny najbardziej liczących się festiwali chóralnych na Litwie (m.in. CANTAT Kowno, Siauliai CANTAT, Cantate Domino i Kowno Advent & Cristmas).

12.30 - 14.00 - zajęcia praktyczne - metoda pracy z zespołem dziecięcym na przykładzie chóru Poznańskie Słowiki - przykłady ćwiczeń emisyjnych i różnych metod pracy nad kształtowaniem brzmienia chóru. Prowadzenie:
Jacek Sykulski - dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Poznańskiego Chóru. Prowadzi również autorski zespół wokalny "Nova Gaudia". Zespoły, z którymi współpracuje koncertują na całym świecie, w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i kościołach w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Boliwii, Chinach, Japonii i na Tajwanie.

Ok. 14.00 - 14.30 przerwa kawowa

14.15 - Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego.
Założycielem chóru był Jerzy Kurczewski (1924 - 1995) wybitny dyrygent i pedagog, autorytet w dziedzinie chóralistyki, twórca istniejącej od 1957 roku jedynej w Polsce szkoły chóralnej. Jego Poznański Chór Chłopięcy koncertował ponad 2200 razy w wielu krajach na 4 kontynentach. Brał udział w licznych prestiżowych festiwalach muzycznych, występował m.in. w Carnegie Hall, Filharmonii Berlińskiej, Wiedeńskim Musikverein. Zespół zarejestrował wiele płyt, dokonał światowych prawykonań znaczących dzieł kompozytorów współczesnych.

15.00 - Zakończenie warsztatów.

Informacje i warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w warsztatach
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

______________________________________

Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie zapraszają do udziału w warsztatach dla kapelmistrzów, które odbywają się co roku w okolicach grudnia.

Warsztaty prowadzą nauczyciele akademiccy krakowskiej uczelni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dyrygenckim podzielą się z uczestnikami. Jednodniowe wydarzenie zawiera w sobie zarówno wykłady dotyczące np. muzycznej interpretacji tekstów łacińskich, jak i zajęcia warsztatowe w małych grupach roboczych, na których uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi gestami dyrygenckimi czy sposobami pokazywania dynamiki artykulacji. Podczas zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość indywidualnej pracy z prowadzącymi nad swoją techniką.

W roku 2015 po raz pierwszy odbyły się dwa szkolenia: dla dyrygentów chóralnych oraz dla dyrygentów orkiestr dętych.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. Stanisław Krawczyński.

ARCHIWUM:
2015: program, Partytury utworów, plakat, zdjęcia;
2014: program warsztatów, karta zgłoszenia, plakat
2012: program warsztatów, karta zgłoszenia, plakatPlakat