"Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca, to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie."
JAMES M.BARRIE

JÓZEF NOWAK

Nieoczekiwanie odszedł długoletni pracownik Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18, wybitny i doświadczony pedagog, przyjaciel dzieci, z zamiłowania artysta - utalentowany malarz, fotograf i poeta, wielki miłośnik i pasjonat sztuki, członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich, wielki społecznik i wspaniały kontynuator idei zakładania zieleni. Jako stały entuzjasta propagowania idei "Starego Doktora" powołał do życia Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Krakowie, dla którego siedzibą do rozwijania działalności stała się najstarsza placówka kulturalno-oświatowa w Nowej Hucie - MDK im. J. Korczaka. To tutaj zainicjował wiele krajowych i międzynarodowych konferencji i sesji naukowych poświęconych zagadnieniom pedagogiki korczakowskiej, wychowaniu młodzieży oraz terapeutycznym aspektom sztuki w pracy z młodzieżą. Był również niezastąpionym działaczem Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie, niegdyś cenionym Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. Współpracował z uczelniami WSP i UJ oraz nauczał w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie. Opracowywał programy kształcenia specjalnego na zlecenie ministerstwa. Za swoje rozliczne zasługi odznaczony był między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, Złotą Odznaką "Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", Krzyżem Zasługi dla ZHP, Odznaką Ministra Kultury i Sztuki "Zasłużonego Działacza Kultury", Odznaką Przyjaciela Dziecka, Medalem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Zawsze pozostawał nieocenionym i serdecznym Kolegą służącym radą i pomocą, Człowiekiem Wielkiego Serca, niezwykłej uczciwości i szlachetności, stale zachowującego pogodę ducha. Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.


Dyrektor,
Koleżanki i Koledzy
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Janusza Korczaka w KrakowieWstecz