Klub internetowy "KLIK"
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 - 10 lat. Dzieci uczestniczące w zajęciach uczą się obsługi komputera i pracy w sieci Internet.
Cele pracy:
   - przypomnienie zasad higienicznej pracy przy komputerze
   - poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w sieci
   - opanowanie umiejętności pracy w zespole
   - doskonalenie umiejętności pracy w aplikacjach pakietu Office
   - poznanie podstaw pracy z edytorami grafiki
   - korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla dzieci
   - korzystanie ze stron z grami edukacyjnymi dla dzieci
   - poznanie podstaw programowania
   - kształtowanie właściwych zachowań i postaw wśród uczestników zajęć.

Na zajęciach panuje miła atmosfera.
W Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Bezpieczne wakacje" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku zdobyliśmy III miejsce i wyróżnienie.
Wykonaliśmy prace na Konkurs Grafiki Komputerowej "Wisła, Wisła srebrno-modra wstęga".
Kliknij, aby obejrzeć prace uczestników konkursu
Uczestniczyliśmy w wydarzeniu Dzień Bezpiecznego Internetu 2018
Sprawozdanie z akcji
Gazetka "Bez osłonek"
redagowana przez uczestników zajęć. Numery gazetki do przeglądnięcia w formie elektronicznej.