Uczestniczyliśmy w wydarzeniu Code Week 2017 -
Sprawozdanie z akcji Link do wydarzenia
Uczestniczyliśmy w wydarzeniu Dzień Bezpiecznego Internetu 2018
Sprawozdanie z akcji
Klub internetowy "KLIK"
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 9 -12 lat. Dzieci uczestniczące w zajęciach uczą się obsługi komputera i pracy w sieci Internet.
Cele pracy:
   - przypomnienie zasad higienicznej pracy przy komputerze
   - poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w sieci
   - opanowanie umiejętności pracy w zespole
   - korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla dzieci
   - korzystanie ze stron z grami komputerowymi dla dzieci
   - kształtowanie właściwych zachowań i postaw wśród uczestników zajęć.
Na zajęciach panuje miła atmosfera.
Gazetka "Bez osłonek"
redagowana przez uczestników zajęć.