Zajęcia z Języka Niemieckiego
TANIO, MIŁO i BEZSTRESOWO

Zapraszamy dzieci od lat 7

Zajęcia z języka niemieckiego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i odbywają się w wymiarze 3h tygodniowo.
Grupy
są tworzone wg stopnia znajomości języka, a więc od poziomu początkującego do zaawansowanego. Uczestnicy mają możliwość w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opanować podstawy języka, doskonalić posiadane już umiejętności językowe oraz przygotować się do egzaminu maturalnego.

Przewidywane poziomy grup:
. Początkująca
. Średniozaawansowana
. Przygotowanie do matury
Zajęcia
oparte są na programach nauczania akceptowanych przez Ministerstwo Edukacji z wykorzystaniem audio i wideo oraz technologii komputerowej i informatycznej. Na lekcjach panuje miła atmosfera, a każdy z uczestników może zawsze liczyć na indywidualną pomoc ze strony lektora. Ilość uczestników w grupie nie przekracza 12 osób.